Stappie VZW
 • Stappie
  Welkom
  Welkom op de website van Stappie VZW
 • Stappie VZW
 • Kids
  Welkom
  Welkom op de website van Stappie
 • Stappie VZW

Nieuws

Wij behandelen

 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

  Kinderen en volwassenen met taal-, spraak-, motorische, perceptuele of neuropsychologische problemen, veroorzaakt door een verworven hersenletsel van vasculaire, traumatische of andere oorsprong. De revalidatie richt zich op een maximale recuperatie van de gestoorde vaardigheden en een optimale integratie in het thuis-, school-/werk- en ontspanningsmilieu
 • Gehoorstoornissen

  Kinderen en volwassenen met aangeboren en verworven gehoorstoornissen Mentale beperkingen Peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en adolescenten tot de leeftijd van 18 jaar inbegrepen met lichte tot matige mentale beperkingen. Afhankelijk van de leeftijd en de ernst van de stoornis richt de revalidatie zich naar de ontwikkelingsvertraging, de leerproblematiek en/of de sociale en emotionele ontwikkeling.
 • Autismespectrumstoornis (ASS)

  kinderen en adolescenten met een ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door een verstoorde verbale en non-verbale communcatie, een verstoorde sociale interactie, een beperkt gedrags- en interessepatroon en een weerstand tegen veranderingen.
 • Complexe ontwikkelingsstoornissen

  Normaal begaafde peuters en kleuters met een duidelijke vertraging van diverse aspecten van de taal- en spraakontwikkeling en gepaard gaande met tekorten op andere ontwikkelingsgebieden. Ook kinderen met een complexe leerstoornis, waarbij er een duidelijke achterstand in de ontwikkeling van de schoolse vaardigheden (lezen, schrijven en rekenen) is, niet te wijten aan zintuiglijke tekorten noch aan een verwaarloosde schoolopleiding, bij normaal begaafde kinderen tot aan de leeftijd van 14 jaar inbegrepen.
 • ADHD

  Overbeweeglijk gedrag, al dan niet gepaard gaande met impulsief gedrag en/of aandachts- en concentratietekorten. Naast een individuele begeleiding van de schoolse tekortenis er er eveneens groepsbehandeling die zich, afhankelijk van de problematiek, richt naar de werkattitudes, de sociale vaardigheden en/og gedragsproblemen.
 • Stotteren

  Kinderen, adolescenten en volwassenen met stotterproblemen waarbij naast het bevorderen van de vloeiendheid van de spraak, ook aandacht wordt besteed aan de cognitieve beleving van de stoornis en de psychosociale hulp.
 • Gedragstoornissen

  Kinderen met ernstige gedragsproblemen met agressief - opstandig gedrag en/of sociale angsten.