Stappie VZW

ASS Sova 1-3

Werking:

ASS 1e – 3e leerjaar. Deze werking richt zich tot kinderen van het 1e tot 3e leerjaar met een autismespectrum-stoornis. Binnen een multidisciplinair team wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden.

Doelstelling:

Binnen een beschermde, therapeutische groepscontext krijgen kinderen met ASS de kans om met een aantal belangrijke sociale vaardigheden te experimenteren. Vanuit activiteiten binnen elke discipline ( logopedisch, ergotherapeutisch, psychologisch ) komen een groot aantal sociale vaardigheden aan bod zoals ( basisgevoelens, winnen en verliezen, samen spelen, beurt nemen,..).

Binnen een duidelijke structuur ( daglijn ) proberen we ervaringsgericht te werken ( zoveel mogelijk vertrekken vanuit het kind zelf ).