Stappie VZW

Kleuter-team 3

Werking:

Kinderen leren in deze werking te functioneren in een kleine groep en worden begeleid en geobserveerd binnen een multidisciplinair kader. Deze werking richt zich effectief op kleuters van het derde kleuter.

Doelstelling:

Onze doelstelling is om de kinderen te ondersteunen bij de vaardigheden die ze voorbereidend op het eerste leerjaar moeten bezitten. We belichten elk vanuit onze discipline één van deze vaardigheden. Zo komen we tot:

–  Het voorbereidend schrijven (motorische aspect) (ergo)
–  Het voorbereidend rekenen  (ergo)
–  Het voorbereidend lezen en schrijven (logo)
–  Het bewaken van het socio-emotioneel welzijn (allen)
–  De werkhouding (psycho)
–  Tijdsbesef bijbrengen (allen)