Stappie VZW

Wie zijn we?

 Stappie Logo
Sinds 1976 heeft het centrum een grote kennis en ervaring opgebouwd voor de begeleiding van personen met taal-, gehoor-, ontwikkelings- gedrags- en leerproblemen.

Het centrum heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Het Centrum is tevens door Kind en Gezin erkend als referentiecentrum voor onderzoek van en vroegtijdige hulpverlening aan baby’s met een gehoorverlies en hun gezin.

Het centrum beschikt over een audiologische dienst, een autiteam, een kleuterteam, een leerteam, een hoorteam, een NAHteam (Niet Aangeboren Hersenletsel) en een stappieteam.